Wczoraj ,czyli 20 lutego, 57 firm i 16 organizacji branżowych podpisało w Antwerpii deklarację Europejskiego Ładu Przemysłowego (European Industrial Deal), w której przedstawili swoje poparcie dla wdrażania europejskiego Zielonego Ładu oraz równocześnie utrzymania wysokiej jakości miejsc pracy w Europie wzywając do 10 niezwłocznych działań. Belgijski premier Alexander de Croo w grudniu ubiegłego roku stwierdził m.in, że:

Europa powinna być nie tylko kontynentem innowacji przemysłowych, ale powinna pozostać kontynentem produkcji przemysłowej.

Zauważono w deklaracji, że zapewnienie neutralności klimatu do roku 2050 wraz z niedawno wskazanym celem 2040, europejska produkcja energii elektrycznej będzie musiała się zwielokrotnić. To ogromne wyzwanie pojawia się w czasie, kiedy zarówno duże firmy, jak i MŚP napotykają największe od lat pogorszenie koniunktury gospodarczej, spadek popytu, wzrost kosztów produkcji. Równocześnie wiele inwestycji zostaje przekierowanych do innych regionów świata.

W deklaracji wzywa się rządy państwa członkowskich, kolejną Komisję Europejską i Parlament Europejski do m.in.:  uwzględnienia Europejskiego Ładu Przemysłowego w centrum nowego Europejskiego Programu Strategicznego na lata 2024–2029, silnego finansowania publicznego w ramach funduszu wdrażania czystych technologii, uczynienie Europy konkurencyjnym w skali światowej dostawcą energii, zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego UE, stworzenia inteligentniejszych ram innowacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://antwerp-declaration.eu/.


Wszystkie działania badawczo-rozwojowe prowadzone w Instytucie skierowane są na technologie, które umożliwią osiągnięcie wyższego poziomu rozwoju, efektywniejszego i bezpieczniejszego dla naszego środowiska.

Jednym z takich działań jest realizacja w Zakładzie Technologii Koksowniczych projektu Bio-coke for ferroalloys industry production.Przygotował: Bartosz Mertas 
Zakład Technologii Koksowniczych