Biometan to gaz pozyskany z biogazu, czyli mieszaniny gazów powstałych w procesie beztlenowego rozkładu materii organicznej. To przyjazne dla środowiska odnawialne źródło energii, które może być wykorzystane do produkcji energii elektrycznej i ciepła lub paliw gazowych (bio-CNG) i ciekłych (bio-LNG). Jego krajowy potencjał szacowany jest na ok. 8 mld m3 rocznie, a jego pełne wykorzystanie pozwoliłoby na pokrycie ok. 50% zapotrzebowania Polski na gaz ziemny. W tym samym czasie jednak stan rozwoju krajowego sektora biogazowego jest oceniany jako jeden z najniższych w Unii Europejskiej. Z informacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że w Polsce obecnie znajduje się 130 biogazowni rolniczych o mocy łącznej ok. 125 MW. Porównanie tych danych do Niemiec, które posiadają ok. 9 600 biogazowni o łącznej mocy ponad 5 600 MW, obrazuje lukę istniejącą w polskim systemie OZE. Istotną cechą biometanu jest fakt, że stanowi on alternatywę dla kopalnianego gazu ziemnego, pozwalając na zastąpienie 1:1 tego paliwa kopalnego, a tym samym zaspokojenie krajowych potrzeb na paliwa i energię, bez ryzyka załamania się łańcucha dostaw. Wykorzystanie tego potencjału wymaga jednak istotnego wsparcia finansowego. Wydaje się, że opisany potencjał został w końcu zauważony i odpowiednio doceniony. 25 stycznia 2024 roku rozpoczął się nabór wniosków w nowym programie „Energia dla Wsi”, organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie tym możliwe jest m.in. pozyskanie do 20 mln zł na budowę biogazowni, a ze względu na wielkość krajowych potrzeb przewiduje się, że wsparcie dla tego sektora powinno być utrzymywane w przyszłości.


Chcąc reagować na zmienność cen kopalnych nośników energetycznych, przedsiębiorstwa energochłonne mogą optymalizować własny bilans energetyczny w ramach szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ. Instytut Technologii Paliw i Energii posiada Zakład specjalizujący się w konsultingu z zakresu GOZ i pomaga przedsiębiorstwom w optymalizacji procesów przemysłowych.

Zapraszamy do kontaktu.Przygotował: Mateusz Kochel
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym