Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu prowadzi badania aktywności katalizatorów wanadowych w instalacji laboratoryjnej w pełnym zakresie parametrów pracy katalizatora. Katalizatory wanadowe stosowane są w wielu procesach chemicznych, między innymi w utlenianiu o-ksylenu w kierunku otrzymywania bezwodnika ftalowego, selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu (SCR) w obecności V2O3/WO3/TiO2, czy utlenianiu SO2 do SO3. Proces utlenienia SO2 do SO3 przebiega w zakresie temperatur 400-600°C.

Badania aktywności katalizatora dla przemysłu często poprzedzane są analizą parametrów fizykochemicznych katalizatora takich jak: ścieralność, analiza ziarnowa, wytrzymałość mechaniczna oraz powierzchnia właściwa. Warto również zaznaczyć, że Instytut prowadzi również badania na obiektach przemysłowych wyznaczając realne stopnie konwersji w pracujących aparatach. Przeprowadzone badania umożliwiają podjęcie decyzji procesowych o zmianie parametrów pracy lub wymianie katalizatora.Przygotował: Szymon Dobras
Zakład Transformacji Energetycznej