W ramach listopadowego wydania czasopisma ?Energetyka? zaprezentowany został Biuletyn Instytutu Technologii Paliw i Energii. W ramach tegorocznej edycji Biuletynu (nr 1/2023) wydano dwa artykuły. W pierwszym rozważono tematykę przyszłości rynku amoniaku i wodoru w Polsce i UE oraz omówiono działalność ITPE w zakresie wykorzystania amoniaku jako nośnika energii. W ramach drugiego opisano wybór i ocenę licznych prekursorów pochodzących z biomasy odpadowej, pod kątem możliwości wykorzystania ich w produkcji elektrod SC lub matryc dla nośników ciepła w układach zmiennofazowych.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treściami publikacji.Przygotował: Rafał Fryza
Zakład Transformacji Energetycznej