Dnia 13.12.2023 LIBERTY STEEL GROUP poinformowała o planowanych zmianach w ostrawskiej hucie. Zakład zapowiada ponowne uruchomienie wielkiego pieca nr 3, efektywniejsze planowanie, zwiększenie mocy produkcyjnych w rentownych obszarach oraz sukcesywną spłatę wierzycieli. Niestety nie ma dobrych informacji dla zakładowych baterii koksowniczych.

W warunkach trudnego rynku dla producentów stali w Europie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy spółka przeprowadziła szczegółową analizę oferty produktowej, harmonogramu produkcji i kosztów. Zaproponowany został plan optymalizacji, który skoncentrowany będzie na tymczasowym zawieszeniu produkcji tych produktów, na które jest niewielkie zapotrzebowanie lub brak zapotrzebowania, przy jednoczesnej produkcji wysokowartościowych produktów, takich jak bariery drogowe, podpory do kopalń czy pręty gwintowane.

Jednocześnie spółka będzie dążyła do wykorzystania warunków rynkowych w Europie poprzez pozyskiwanie tanich importowanych półproduktów do przetwarzania w zakładach walcowniczych Ostravy. Firma będzie również rozważać opcje dotyczące swojej działalności koksochemicznej, ponieważ europejski rynek zmaga się z poważnymi problemami z nadpodażą koksu, co oznacza, że aktualnie dla firmy znacznie taniej jest kupić koks na rynku niż produkować go w Ostravie.

LIBERTY Ostrava została już przyznana specjalna „prewencyjna restrukturyzacja” w celu wsparcia planu optymalizacji produkcji.


Instytut udanie współpracował przez wiele lat zarówno z ostrawską hutą, gdzie przez wiele lat prowadzona była kompleksowa regulacja baterii koksowniczych, jak i z niedawno nabytą przez grupę węgierską hutą Dunaferr, realizując tam nadzór nad remontem baterii koksowniczej.Przygotował: Grzegorz Różycki
Zakład Technologii Koksowniczych

Źródło: https://libertysteelgroup.com/cz/news/liberty-ostrava-update-on-proposed-optimisation-plan/?lang=en