Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym seminarium organizowanym w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN. Seminarium pt.: ?Energetyka ? doświadczenia i perspektywy? odbędzie się dnia 29 listopada 2023 r., o godz. 10.00 w wersji on-line.

W tym celu Uczestnicy seminarium otrzymają stosowny link, umożliwiający połączenie zdalne.


Program seminarium

Serdecznie zapraszamy do udziałuKontakt: Nina Bątorek-Giesa
Laboratorium Chemii Analitycznej