W Chinach trwają testy statku badawczego oceanografii przeznaczonego do operacji na wodach otwartych jako pływająca baza dla pojazdów bezzałogowych. Statek o nazwie Zhu Hai Yun jest pierwszym bezzałogowym nośnikiem pojazdów, z którego mogą startować roje bezzałogowych statków powietrznych i pojazdów morskich w postaci łodzi nawodnych i podwodnych.

Jednostka należąca do Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory działającego w ramach Uniwersytetu Sun Yat-sen, została zwodowana w maju 2022 r. i ma pomóc chińskim oceanografom w prowadzeniu długookresowych badań w odległych obszarach morskich.

Statek ma długość 88 m, szerokość 14 m i nośność ok. 2000 ton. Maksymalna prędkość 18 węzłów jest osiągana dzięki hybrydowemu układowi napędowemu złożonemu z silnika diesla, generatorów elektrycznych 1×1140 kW i 2×1710 kW, dwóch pędników strumieniowych o mocy 1950 kW i akumulatorów awaryjnych o pojemności 600 kWh. Co ciekawe, bezzałogowe pojazdy nawodne stanowiące wyposażenie statku posiadają warianty napędzane olejem napędowym, ale także energią falowania morza i energią słoneczną. Jednostka może być obsługiwana i sterowana bezpośrednio przez załogę (do 20 osób) lub zdalnie z centrum dowodzenia.

Statek może także operować i zbierać dane pomiarowe całkowicie autonomicznie, m.in. dzięki systemowi IMOSOS (Intelligent Mobile Ocean Stereo Observing System). Umożliwia on, przy wykorzystaniu informacji z przewożonych na pokładzie bezzałogowców (50 dronów latających, pięć dronów podwodnych i pięć autonomicznych łodzi motorowych), utworzenie trójwymiarowego obrazu stanu środowiska w odległości do 54 Mm od jednostki macierzystej w warstwie do 4 km nad powierzchnią morza i do 4 km w głąb morza.

W ramach prób morskich przeprowadzono 12 godzinny rejs w trybie autonomicznym, podczas którego jednostka samodzielnie prowadziła pomiary wzdłuż założonej trasy, manewrując zgodnie z międzynarodowym prawem morskim, omijając przeszkody i inne jednostki.Przygotował: Jacek Żeliński
Zakład Ochrony Powietrza