W  październiku 2023 w Ostrawie odbyła się 38 Międzynarodowa Konferencja Koksownicza, organizowana przez Česká koksárenská společnost. Konferencja zgromadziła około 120 uczestników z Czech, Słowacji, Niemiec, Polski, Austrii, Włoch, Australii. Konferencja ta ma długoletnią tradycję i odbywa się średnio co 2 lata.

Wydarzenie te było forum do dyskusji o najlepszych praktykach i najnowszych osiągnięciach, nowatorskich pomysłach i wynikach prac koksowni, przede wszystkim europejskich.

W trakcie konferencji zaprezentowany został przez Bartosz Mertasa referat pt. ?Optimisation of underfiring system as a tool for ?life prolongation? and efficient production? (autorzy: K. Kicmer, M. Romansky, Liberty Ostrava a.s., Coke Plant Division, G. Nowicki, B. Mertas, ITPE) oraz przez Michała Rejdaka (ITPE) oraz Michała Książka (SINTEF) referat pt. Experience in the production of bio coke obtained as part of the R&D project BioCoke4FAI Bio coke for ferroalloys industry production (autorzy: Michał Książek (SINTEF), Michał Rejdak, Małgorzata Wojtaszek Kalaitzidi, Bartosz Mertas (ITPE), Sten Yngve Larsen (Eramet), Piotr Szecówka, Bogusław Wróbel (KCN).Przygotował: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych