Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów ws. towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Przewiduje on rozszerzenie Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) o wybrane rodzaje odpadów, co ma się przyczynić do zwalczania szarej strefy w gospodarce odpadami. System teleinformatyczny SENT jest narzędziem Krajowej Administracji Skarbowej służącym monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu tzw. ?towarów wrażliwych? oraz obrotu paliwami opałowymi. Począwszy od 2022 roku dotyczy on również przewozu wybranych rodzajów odpadów. Ma on zastosowanie w przypadku przesyłki towarów o masie brutto równej lub przekraczającej 1000 kg lub objętości wynoszącej minimum 1000 litrów. Zgodnie z projektem, system SENT ma zostać rozszerzony o 11 rodzajów odpadów, m.in. farby, kleje, lakiery. Orędownikami wprowadzenia tych zmian są Minister Klimatu i Środowiska oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Podstawowym celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest walka z nielegalnymi praktykami porzucania odpadów. Według uzasadnienia projektu zmiany są konieczne i wpłyną na minimalizację szarej strefy w gospodarce odpadami. Jest to istotne przede wszystkim w kontekście niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, co szczególnie zagraża środowisku. Należy również dodać, że porzucone odpady wymagają kosztownych działań polegających na skierowaniu ich do właściwych procesów unieszkodliwiania, które najczęściej ponoszą samorządy. Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych.


Instytut Technologii Paliw i Energii oferuje usługi doradcze z zakresu gospodarki odpadami oraz wsparcie techniczne w wyborze optymalnych metod zagospodarowania odpadów.

Zapraszamy do współpracy.Przygotowała: Agata Wajda
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym