Inwestycja obejmująca remont wielkiego pieca numer 2 w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland wyniosła ponad 720 mln zł. AMP zainwestowało m.in. w wymianę wyłożenia węglowego w garze pieca, wdrożono również dwa projekty badawczo-rozwojowe: zamknięty układ chłodzenia o innowacyjnej konstrukcji chłodnic oraz projekt dotyczący budowy nowoczesnej i proekologicznej oczyszczalni gazu wielkopiecowego. Dzięki przeprowadzonej modernizacji huta ograniczy wpływ na środowisko, w tym zmniejszy emisję CO2 o blisko 45 tys. ton rocznie. Zabudowa nowego układu chłodzenia pieca i instalacji wymienników ciepła umożliwi zwiększenie wydajności procesu. Ograniczono uzupełnianie wody w obiegu chłodzenia zestawów dyszowych aż o 85%. Całość działań modernizacyjnych pozwoliła również o blisko 400 MWh zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, natomiast o 70% zmniejszono ilość wytwarzanych w procesie produktów ubocznych.

Prace obejmujące testy rozruchowe poszczególnych węzłów instalacji rozpoczęto w lipcu, a na początku sierpnia wielki piec został ?zadmuchany?. Piec przyjął dmuch i rozpoczął prace na 29. zestawach dyszowych. W dalszej kolejność rozpoczął się spust surówki. W najbliższym czasie przewidywany jest jego pełny rozruch i produkcja, która jest mocno wyczekiwana w poszczególnych oddziałach AMP.

Dla ArcelorMittal Poland był to również największy projekt inwestycyjny od czasu budowy walcowni gorącej w Krakowie. Główny celem remontu było przede wszystkim zwiększenie niezawodności urządzeń, a dzięki modernizacji instalacja będzie mogła pracować przez kolejne ok. 15 lat.Przygotował: Grzegorz Jakubina
Zakład Technologii Koksowniczych