Na początku marca 2023 r. Georgia Power ogłosiła, że jeden z dwóch budowanych bloków w Elektrowni Vogtle (Vogtle-3, którego opera torem jest Southern Nuclear), znajdującej się w pobliżu Weynesboro w stanie Georgia (USA), bezpiecznie osiągnął początkowy stan krytyczny. Stan ten osiągany jest w momencie, gdy seria reakcji rozszczepienia jądrowego staje się samowystarczalna ? procesowi rozszczepienia towarzyszy wytworzenie ciepła w ilości umożliwiającej wytworzenie pary do napędzania turbin i produkcji energii elektrycznej. Krok ten stanowi kamień milowy w kierunku komercjalizacji kolejnego bloku jądrowego bazującego na technologii AP1000, opracowanej i dostarczonej przez firmę Westinghouse Electric Company.

Od ponad 30 lat w Elektrowni Vogtle pracują reak tory 4-pętlowe Westinghouse?a (Vogtle-1 oraz Vogtle-2) z czterema genera torami pary. Obecnie budowane 2 reak tory AP1000 zwiększą potencjał wytwórczy Elektrowni Vogtle o ok. połowę.

Nowe jednostki wytwórcze w Vogtle w Georgii będą dostarczać energię dla 2,7 miliona klientów. Zasilą ponad 500 000 domów i firm. Zakłada się, że będą produkować energię przez następne 60-80 lat.

Reak tor AP1000 jest reak torem wodnym ciśnieniowym (PWR) z dwoma genera torami pary oraz systemem chłodzenia złożonego z dwóch niezależnych obwodów. Układ ten zaprojek towany jest do wytwarzania mocy cieplnej na poziomie 3415 MWt i wyposażony w 157 zespołów paliwowych. Charakteryzuje się najmniejszą na rynku powierzchnią w przeliczeniu na MWe. Stanowi rozwinięcie technologii wcześniej opracowanych układów AP600 oraz System 80 (lata 90-te). Reak tor AP1000 uzyskał certyfikację w 2005 roku przez Nuclear Regula tory Commission (NRC).

O s topniu dojrzałości technologii AP1000 świadczy fakt, iż jednostki te pracują w pełnej skali:

  • w Elektrowni jądrowej Sanmen Nuclear Power w Zheijang w Chinach (Sanmen 1 oraz Sanmen 2 podłączono do sieci w 2018 r.). Kolejne 2 reak tory AP1000 są zaplanowane i zatwierdzone do budowy.
  • w Elektrowni Shandong Nuclear Power w Chinach (Haiyang-1 oraz Haiyang-2 przyłączone do sieci w 2018 r.). Budowa kolejnych 2 reak torów potwierdzona została przez chińską Radę Państwa w 2022 r.

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę o zasadach współpracy ze spółką Westinghouse Electric Company, której technologię AP1000 polski rząd wybrał dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w gminie Choczewo (Lubia towo-Kopalino) na terenie województwa pomorskiego. Elektrownia będzie składać się z trzech reak torów o mocy 1200 MWe każdy, choć jak wskazał Prezes PEJ, łączna moc elektrowni może wynieść nawet 3750 MWe w zależności od wydajności układu chłodzenia.

Ponad to w przyszłości planowane jest wybudowanie reak torów AP1000 w elektrowniach jądrowych w Bułgarii (w Elektrowni jądrowej Kozłoduj), Wielkiej Brytanii oraz Ukrainie.

 Przygo tował: Krzysz tof Supernok
Zakład Transformacji Energetycznej

Źródła:

https://www.wnp.pl/energetyka/trzeci-blok-elektrowni-jadrowej-vogtle-osiagnal-stan-krytyczny,686407.html

https://www.georgiapower.com/company/news-center/2023-articles/vogtle-unit-3-reaches-initial-criticality.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_AP1000

https://info.westinghousenuclear.com/news/four-westinghouse-ap1000-reac tors-in-china

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-signs-MoU-for-AP1000-in-Bulgaria