W trwającym obecnie sezonie grzewczym nasz Instytut realizuje ?dronową? część europejskiego projektu LIFE ?Śląskie. Przywracamy błękit?. Nasi specjaliści wykorzystując drony prowadzą pomiary stężeń zanieczyszczeń nad wytypowanymi osiedlami 10 gmin woj. śląskiego (Bojszowy, Częs tochowa, Koszęcin, Krzepice, Miedźno, Ogrodzieniec, Rybnik, Węgierska Górka, Woźniki i Żywiec), które będą realizowane przez 4 kolejne lata, aż do zakończenia projektu. Pomiary mają charakter badawczy i ich efektem ma być zbilansowanie emisji w grupie źródeł indywidualnych tworzących tzw. hot-spot (jest to grupa kilkudziesięciu budynków indywidualnych w gęstej zabudowie).

W ramach badań dokonywane są pomiary stężeń pyłu zawieszonego oraz CO2 w powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie kominów odprowadzających spaliny ze źródeł indywidualnych wybranych domów jednorodzinnych. Pomiary są w pełni zgodne z polskim prawem i prowadzą je osoby mające s tosowne uprawnienia, a w skład ekipy pomiarowej wchodzi zawsze przedstawiciel gminy. Celem pomiarów nie jest indywidualna kontrola poszczególnych źródeł emisji, nie będzie on zatem skutkował jakimikolwiek konsekwencjami dla właścicieli badanych urządzeń grzewczych. Ostatecznym efektem projektu będzie ocena skuteczności realizacji zapisów śląskiej uchwały antysmogowej.

 

 Przygo tował: Rafał Bigda
Zakład Ochrony Powietrza
fo to: ITPE