W dniach 20-22 lutego 2023r. w Rzeszowie odbyła się XV Konferencja ?Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych?, organizowana przez Wydawnictwo ?Nowa Energia?.

Główny zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia dotyczące odzysku energii z odpadów w kraju, w tym m.in. bieżący stan realizacji projektów TPOK, szanse i bariery dla nowych instalacji, dostępność surowca i koszt jego pozyskania, a także nowe rozwiązania w zakresie oczyszczania spalin i pomiarów emisji.

Ze strony ITPE w konferencji udział wziął Dyrek tor Aleksander Sobolewski, który poprowadził panel dyskusyjny: Rozwój branży TPOK ? Nowe Inwestycje oraz dr inż. Tomasz Iluk.

Organiza torom oraz uczestnikom konferencji gratulujemy wysoce mery torycznych referatów oraz owocnych dyskusji.

 

Więcej informacji o konferencji: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2023/

 Przygo towała: Dominika Łukasiewicz
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym