W dniu 23 lutego 2023 r. otrzymaliśmy oficjalną informację z Komisji Europejskiej, że wniosek o dofinansowanie projektu pt. ?Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure? (akronim HESS) został pozytywne oceniony i zakwalifikowany do finansowania.

Wniosek o numerze 101112380 został zgłoszony w ubiegłym roku w ramach Funduszu Węgla i Stali (Research Fund for Coal & Steel).

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w składzie:

  1. Instytut Technologii Paliw i Energii ? Lider projektu
  2. Instytut Techniki Górniczej KOMAG
  3. Politechnika Śląska
  4. Premogovnik Velenje d.o.o. (Słowenia)
  5. VSB ? Technical University of Ostrava (Czechy)

Sumaryczna wartość projektu to 2 226 740,2 Euro, z czego na ITPE przypada blisko 30% całości tej kwoty. Kierownikiem całego projektu jest pracownik naszego Instytutu ? dr hab. inż. Krzysztof Jastrząb, prof. ITPE.

Celem projektu jest opracowanie Hybrydowego Systemu Magazynowania Energii (HESS) z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej, obejmującej zarówno szyby kopalniane, jak i wyrobiska podziemne.

Planowane jest równoległe magazynowanie energii w kilku systemach: szczytowo-pompowych (PSH), sprężonego gazu (CAES) oraz ciepła (TES). Wyniki projektu będą stanowić podstawę do prac nad budową instalacji pilotowej, a następnie przemysłowego wdrożenia opracowanej technologii. Należy podkreślić, że jest to kolejny projekt realizowany w naszym Instytucie związany w ważnym aktualnie problemem magazynowania nadmiarowej, zielonej energii i jej wykorzystaniem w okresie wzmożonego zapotrzebowania energetycznego.

To nie koniec dobrych wiadomości z Komisji Europejskiej, ale o tym w następnym komunikacie.

 Przygotował: Krzysztof Jastrząb
Zakład Transformacji Energetycznej