Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym komisji (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, wszystkie MOP wyprodukowane od 1 stycznia 2018 r., z pewnymi dokładnie określonymi wyjątkami, powinny zostać oznaczone tzw. etykietą energetyczną.

Jak sprawdzić czy etykieta energetyczna MOP jest prawdziwa?

Przydatnym narzędziem dzięki, któremu można w łatwy sposób zweryfikować dane zamieszczone na etykiecie energetycznej i uzyskać dalsze, szczegółowe informacje dotyczące interesującego nas modelu MOP jest baza danych Unii Europejskiej EPREL, znajdująca się pod adresem: https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/localspaceheaters

Wpisujemy interesujący nas model MOP lub nazwę firmy i w ten prosty sposób weryfikujemy, czy etykieta zawiera prawdziwe informacje.

Skrót EPREL pochodzi od angielskiego European Product Registry for Energy Labelling. W języku polskim stosuje się nazwę Europejska baza danych o produktach do celów etykietowania energetycznego. Od stycznia 2019 roku obowiązek rejestracji w bazie mają producenci, importerzy, a także upoważnieni przedstawiciele chcący sprzedawać urządzenia takie jak kotły oraz MOP, dla których potrzebna jest etykieta energetyczna. Jedną z najważniejszych zmian w przypadku nowych etykiet energetycznych jest dodatkowy kod QR, który na nich widnieje. Skanując go, zostaje się przekierowanym do bazy danych EPREL, w której znajdują się szczegółowe dane produktu, którego dotyczy etykieta. Można z niej oczywiście skorzystać wchodząc na podaną powyżej stronę internetową i wpisując nazwę producenta bądź MOP.

 Przygotowała: Katarzyna Matuszek
Zakład Ochrony Powietrza
Labora torium Technologii Spalania i Energetyki