Szanowni Państwo,Zapraszamy do udziału w rundzie GiKW/6/2023 badań biegłości dotyczącej analiz gipsu i kamienia wapiennego. Zakres badań zawiera się w zakresie akredytacji organizatora badań biegłości i obejmuje następujące parametry jakościowe podzielone na zakresy analityczne:

dla próbki gipsu:

zakres analityczny G1

zawartości: wilgoci, CaSO4x2H2O, sumę zawartości węglanów wapnia i magnezu w przeliczeniu na CaCO3, chlorków, krzemionki i części nierozpuszczalnych, pH, białość, rozkład wielkości cząstek,

zakres analityczny G2

skład tlenkowy ? SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, K2O, Na2O.

dla próbki kamienia wapiennego:

zakres analityczny KW1

zawartości: węgla całkowitego, CaCO3, krzemionki i części nierozpuszczalnych,

zakres analityczny KW2

skład tlenkowy ? SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, K2O, Na2O.

 

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

zakres analityczny G1 ? 1600,00 zł

zakres analityczny G2 ? 1000,00 zł

zakres analityczny KW1 ? 1600,00 zł

zakres analityczny KW2 ? 1000,00 zł

 

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi oraz zamówić próbki poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika) dostępną pod adresem http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/

 

Próbki do badań prześlemy niezwłocznie po wpłynięciu zamówienia i zgłoszenia.

Badania analityczne należy zrealizować do dnia 15.12.2023 r.

 

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony komunikat: ?Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]?.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu ?Potwierdzenie przyjęcia zamówienia?. Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU w postaci pliku .pdf.

Organizator gwarantuje wszystkim Uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych
z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i/lub do częściowego bądź całkowitego odwołania rundy w przypadku wystąpienia:

  • okoliczności mogących rzutować na prawidłowe przeprowadzenie oceny statystycznej wyników, zgodnie z obowiązującym programem i normą ISO 13528:2015,
  • nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Zapraszamy do udziałuZ ? ca Koordynatora Ośrodka Badań Biegłości
mgr inż. Mariusz Mastalerz