Szanowni Państwo,Zapraszamy do udziału w rundzie badań biegłości SUPS/26/2023 dotyczącej analiz stałych ubocznych produktów spalania:

Odpad o kodzie 10 01 02 (popiół lotny) w zakresie badań:

S1– zawartości: wilgoci w próbce analitycznej, węgla całkowitego,

Oznaczanie zawartości wilgoci w próbce analitycznej jest wykonywane w celu przeliczenia zawartości węgla na stan suchy, z tego względu nie będzie prowadzona ocena wyników otrzymanych przez Uczestników dla tego parametru. Do raportowania w arkuszu wyników będą tylko i wyłącznie wyniki oznaczania zawartości węgla całkowitego w stanie suchym.

Runda badań biegłości SUPS/26/2023 organizowana jest zgodnie z aktualnym akredytowanym programem badań biegłości STAŁE UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA, wydanie K z dnia 15.07.2022r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania stałych ubocznych produktów spalania. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób, jak rutynowo badana próbka.

W ramach rundy rozsyłana będzie próbka analityczna odpadu.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi dla zakresu analitycznego:

S1 – 500,00 zł netto,

Dla uczestników Sieci LABIOMEN, koszt uczestnictwa w zakresie analitycznym S1, zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi oraz zamówić próbki poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika) dostępną pod adresem http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: ?Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]?.

 

Koordynator Ośrodka Badań Biegłości
dr hab. inż. Sławomir Stelmach prof. ITPE

 Harmonogram:  • przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU
do dnia 06.11.2023r.
  • wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska)
od dnia 07.11.2023r.
do dnia 08.11.2023r.
  • wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora
do dnia 24.11.2023r.
  • wysłanie skanu Arkusza wyników do Organizatora
do dnia 30.11.2023r.
  • wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU
do dnia 15.12.2023r.

 Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:dr hab. inż. Sławomir Stelmach prof. ITPE – Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 300
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
mgr inż. Mateusz Kochel – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 226
mgr inż. Nina Bątorek-Giesa – Ekspert techniczny, tel. (32) 271 00 41 wew. 212