29 listopada odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii, której Instytut był współorganizatorem pt.: ,,Efektywność energetyczna i energooszczędność w aktualnej sytuacji na rynku energii” .

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, poprawa efektywności energetycznej budynków, procesów przemysłowych i transportu mogłaby zmniejszyć światowe zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią do 2050 r. oraz pomóc kontrolować światowe emisje gazów cieplarnianych.

Na konferencji dyskutowano o istotnych zagadnieniach w tym obszarze. W szczególności skoncentrowano się na:

  • aktualnej sytuacji na rynku energii i wyzwaniach stojących przed efektywnością energetyczną,
  • magazynowaniu energii w zakładach produkcyjnych,
  • włączeniu górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w proces zielonej transformacji.

W czasie konferencji miał miejsce stolik ekspertów: Rekomendacje i propozycje dla poprawy energooszczędności i efektywności energetycznej przedsiębiorstw i gospodarki komunalnej wynikające z realizowanych prac i audytów.

Prowadzącym to wydarzenie był pan Wojciech Stawiany – Ekspert PIE, a uczestniczyli w nim: dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii (ITPE), Sebastian Bodzenta – Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE SA), dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (NAPE SA) i Szymon Liszka – Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), Prezes Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE).

Relację wideo z konferencji można zobaczyć na kanale Youtube PIE.

Z materiałami konferencyjnymi będzie można się zapoznać na stronie internetowej Polskiej Izby Ekologii.