Polecamy najnowszy numer kwartalnika IEAGHG Greenhouse News newsletter December 2015 Edition – Issue 120 wydawany przez „The IEA Greenhouse Gas R&D Programme”, na stronie 15 informacja na temat zakończonych badań pilo towych wychwytu CO2.

Kwartalnik w formie elektronicznej: IEAGHG_Newsletter_December_2015_LR    kwartalnik