Ocieplanie wizerunku Ubocznych Produktów Spalania

Produkcja energii elektrycznej i ciepła oparta na spalaniu węgla wiąże się nieodzownie z emisją spalin i powstawaniem znaczących ilości stałych pozostałości po tym procesie. więcej

Kalcynacja antracytu i jego termiczna degradacja

Antracyt jest najwyżej uwęgloną formą węgla kamiennego. Charakteryzuje się wysoką zawartością węgla pierwiastkowego (>90%). więcej

Co to takiego ten „plastic tax”?

Plastic tax to opłata, który płacą rządy państw za każdą tonę plastikowych opakowań, która zamiast do recyklingu trafia na wysypiska śmieci. więcej