Po perypetiach związanych z zakupem węgla do kotłów c.o. w poprzednim sezonie grzewczym, wydaje się że wracamy do normalności. Z tym, że może nie tak od razu zupełnie, więc kilka słów o tym co warto wiedzieć.

Przede wszystkim niniejszy post skierowany jest do użytkowników kotłów węglowych z automatycznym podawaniem paliwa. Warto pamiętać, że od ponad roku mamy większy wybór paliw. Mianowicie, sortymenty groszkowe podzielono na 3 klasy, a nie jak do tej pory na 2. Ponieważ informacja skierowana jest do osób użytkujących automaty, polecam skupić się na dwóch najlepszych klasach: PLUS i PREMIUM. Informacje nt. jakie wymagania musi spełnić ‚groszek’, żeby zakwalifikować się do jednej z tych grup, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, tab. 4 (PLUS) i 5 (PREMIUM ? zalecany dla kotłów 5 klasy energetycznej, wskazanych w normie PN-EN 303-5 ) i w tabeli.

Z drugiej strony powyższe Rozporządzenie jest zawieszone do końca roku 2023 na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 sierpnia 2023 r w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. I tu uwaga, nikt nie zawiesił Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych. A więc obecnie, podczas zakupu paliwa możemy wymagać wydania Świadectwa i dobrze będzie sprawdzić za jakie paliwo, a więc za jaki komfort cieplny i komfort obsługi kotła c.o. płacimy.

Z ciekawostek warto jeszcze wspomnieć, że na rynku zaczynają pokazywać się brykiety/pellety/granulat węglowy. Są to paliwa zazwyczaj produkowane z miałów węglowych, których z racji sprowadzania ‚niesortu’ i odsiewania grubszych frakcji do sprzedaży w sezonie grzewczym 2022/2023 mamy obecnie nadmiar.

I tu UWAGA – oprócz Świadectwa jakości tych paliw, warto sprawdzić, czy producent pokusił się o wykonanie badań zachowania się jego produktu podczas spalania w kotle. Najlepsi producenci badania takie wykonali i tu warto podkreślić, że niektóre z tych paliw są naprawdę dobrym paliwem. Ale nie wszystkie, więc jeśli nie potrafimy dotrzeć do informacji czy ktoś paliwo sprawdził w automatycznym kotle c.o., warto kupić na próbę trochę oferowanego paliwa i sprawdzić u siebie, czy nie będzie z nim problemów. A więc m.in., czy się dobrze rozpala, czy nie ?strzela?, nie szlakuje, nie obniża lustra spalania w głąb palnika, itp.

POWODZENIA!Przygotowała: Katarzyna Matuszek
Zakład Ochrony Powietrza
Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki