Trwa kolejny, V nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd, skierowanego do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację PV o mocy od 2 kW do 10 kW. Program ma na celu wspieranie OZE. Piszemy o tym także tutaj.

Więcej szczegółów na stronie programu: https://mojprad.gov.pl/

Należy mieć jednak na uwadze, że rosnący udział OZE w miksie energetycznym wpływa na działanie krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Zapewnienie stabilności działania KSE pociąga za sobą:

  • potrzebę rozwoju i budowy technologii magazynowania energii (w celu łagodzenia szczytów i dolin zapotrzebowania),
  • potrzebę dostosowywania i rozbudowy sieci elektroenergetycznej do rozproszonej generacji,
  • konieczność zapewnienia wytwarzania energii elektrycznej na czas braku/niedoboru generacji z OZE (tj. elektrowni słonecznych, wiatrowych), którą mogą zapewnić jednostki konwencjonalne (cechujące się dyspozycyjnymi i sterowalnymi mocami), np. elektrownie jądrowe, biogazowe czy biomasowe.

Dobrym prognostykiem jest, że instalacje magazynowania energii (magazyny ciepła i magazyny bateryjne) są również objęte dofinansowaniem w omawianym programie.

ITPE zajmuje się rozwojem metod magazynowania energii, co potwierdzają nowe i zrealizowane projekty B+R. Wśród nowych wyróżnić można projekt w ramach Funduszu Węgla i Stali o akronimie HESS. Celem projektu jest opracowanie Hybrydowego Systemu Magazynowania Energii (HESS) z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej, obejmującej zarówno szyby kopalniane, jak i wyrobiska podziemne. System składać się będzie z współpracujących ze sobą magazynów energii: szczytowo-pompowego (PSH), w sprężonych gazach (CAES) oraz ciepła (TES).

Wśród zrealizowanych projektów na uwagę zasługują także:

  • „Sezonowy akumulator ciepła dla celów ogrzewania pomieszczeń wykorzystujący przemiany termochemiczne zasilany energią z OZE” (SEASTOR), czy też
  • „Magazynowanie energii poprzez produkcję SNG z CO2 – układ metanizacji CO2 wydzielonego ze spalin” (CO2SNG).

 Przygotował: Rafał Fryza
Zakład Transformacji Energetycznej