W piątek Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) ogłosiła, że emisje dwutlenku węgla związane z sektorem energetycznym osiągnęły rekordowy poziom w 2023 roku. Emisje CO2 z sektora energetycznego wzrosły o 1,1%, co oznaczało emisję dodatkowych 410 mln ton, jednakże w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy wzrost wyniósł 490 mln ton, tempo to wyraźnie spowolniło, a szacuje się, że bez zastosowania takich technologii jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe i energia jądrowa przez ostatnie pięć lat, wzrost emisji CO2 byłby trzykrotnie wyższy.

Pierwszym z powodów obserwowanego w ubiegłym roku wzrostu emisji CO2 był wzrost wykorzystania węgla, który odpowiadał za dwie trzecie wzrostu emisji. Drugim ważnym czynnikiem była susza, powodująca spadek produkcji energii z elektrowni wodnych. Czynnikiem przeciwdziałającym powyższym efektom był jednak wspomniany rosnący udział zielonej energii, w postaci elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.

Gospodarki rozwinięte odnotowały spadek emisji o 4,5% przy jednoczesnym wzroście gospodarczym o 1,7% w 2023 roku. W tym samym czasie w Chinach emisje zwiększyły się aż o 4,7%. Intensywny wzrost gospodarczy Chin napędza wzrost emisji CO2, jednak warto pamiętać, że w ostatnich latach to Chiny przodują w rozwijaniu czystych źródeł energii i tylko w 2023 roku przyczyniły się do 60% globalnego przyrostu wykorzystania fotowoltaiki i energii wiatrowej. W Indiach natomiast emisje wzrosły o ponad 7%, przewyższając tym samym tempo wzrostu PKB.

Niezależna Międzynarodowa Agencja Energetyczna została założona w latach 70. XX wieku przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jako efekt obserwowanego w tym czasie kryzysu naftowego. Jej zadaniem jest doradzanie państwom członkowskim i stowarzyszonym, celem wspierania ich bezpieczeństwa energetycznego oraz promowanie ekologicznych źródeł energii.Przygotował: Tomasz Billig
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Źródło:
http://300gospodarka.pl/news/nikt-nie-truje-tak-jak-chiny-miala-byc-walka-o-klimat-ale-emisja-co2-na-znow-pobila-rekord