W dniach 18-20 marca w Szczyrku odbyła się konferencja naukowo-techniczna KOMEKO 2024. Jest nam niezmiernie przyjemnie poinformować, że jednym z moderatorów głównego panelu dyskusyjnego Transformacja Śląska w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym był Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii dr inż. Aleksander Sobolewski.
W interesującej dyskusji omówiono szeroko realia funkcjonowania zakładów przemysłowych aglomeracji śląskiej w paradygmacie gospodarki 4.0. Szczególną uwagę poświęcono wdrażaniu innowacyjnych technologii odzysku surowców zgodnie z założeniami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W ramach kolejnej sesji Strategia – Śląski System Magazynowania Energii – bilansowanie, monitorowanie i zarządzanie mikrosieciami ITG Komag przedstawił strategiczne wyzwania związane z transformacją energetyczną makroregionu śląskiego. Szczególną uwagę poświęcono systemowi magazynowania energii HESS w infrastrukturze pokopalnianej, w której dzięki routerowi energetycznemu zintegrowano termiczne i mechaniczne metody magazynowania energii z krajową siecią energetyczną. Szczegóły tego rozwiązania zostały przedstawione drugiego dnia konferencji w ostatnim komunikacie sesji Zrównoważony rozwój na terenach pogórniczych.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć pod adresem https://komeko.komag.eu/program/.Przygotował: Krzysztof Jastrzab
Zakład Transformacji Energetycznej