W dniu 23 lutego br. otrzymaliśmy oficjalną informację z Komisji Europejskiej nie tylko o pozytywnej ocenie i zakwalifikowaniu do finansowania projektu HESS , ale również projektu pt. ?New technology for hydrogen and geopolymer composites production from post-mining waste? (akronim H2GEO). Wniosek został zgłoszony w ramach Funduszu Węgla i Stali (Research Fund for Coal & Steel) na sumaryczna kwotę 2 549 585,75 EUR.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej technologii zagospodarowania hałd pokopalnianych w myśl zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie wydzielonych frakcji mineralnych i popiołów lotnych do produkcji kompozytów geopolimerowych oraz frakcji energetycznych do pozyskania wodoru na drodze zgazowania.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w składzie:

  1. Instytut Techniki Górniczej KOMAG ? Lider projektu
  2. Główny Instytut Górnictwa
  3. Institute of Construction and Architecture, SAV (Słowacja)
  4. Instytut Technologii Paliw i Energii
  5. VSB-Technical University of Ostrava (Czechy)
  6. Politechnika Wrocławska
  7. Haldex S.A.

 Przygotowała: Joanna Bigda
Zakład Transformacji Energetycznej