Wytwarzanie paliwa formowanego z odpadów komunalnych stanowi istotny etap w procesie recyclingu energetycznego odpadów. Proces formowania paliwa poprzedza segregacja obejmująca separację metali oraz materiałów niepalnych z odpadów, co pozwala wyselekcjonować z odpadów frakcje palne stanowiące surowiec do procesu formowania. Wyselekcjonowany surowiec odznacza się jednak dużą niejednorodnością morfologiczną, dlatego też przed przystąpieniem do formowania wymaga rozdrobnienia w młynie nożowym lub frezowym. Rozdrobniony materiał poddaje się następnie formowaniu, przeważnie w procesie peletyzacji. Wybór tej metody formowania jest podyktowany koniecznością uzyskania jak największego zagęszczenia formowanej frakcji palnej odznaczającej się niewielką gęstością nasypową w postaci nieprzetworzonej. Właściwe zagęszczenie formowanego surowca wymaga uzyskania optymalnego sprężu w trakcie formowania peletu w matrycy. Niewłaściwy dobór sprężu może spowodować brak kompaktowania materiału lub uszkodzenie matryc i rolek dociskowych peleciarki.

Istotnym parametrem wpływającym na prawidłowe formowanie peletu jest również wilgotność kompaktowanego surowca, stopień jego rozdrobnienia oraz obecność zanieczyszczeń metalicznych. Źle dobrana wilgotność wejściowa może spowodować zarośnięcie konfuzorów matrycy urządzenia przetwarzanym materiałem lub jego dalsze rozdrobnienie bez formowania. Brak kompaktowania z dalszym rozdrobnieniem materiału może być obserwowany również w przypadku nadmiernego wstępnego rozdrobnienia surowca przed procesem peletyzacji. Zbyt gruby przemiał oraz obecność wtrąceń metalicznych w formowanym materiale może doprowadzić do nadmiernego zużycia podzespołów roboczych peleciarki lub w skrajnym przypadku do ich zniszczenia.


Zakład Transformacji Energetycznej Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu dysponuje parkiem maszynowym umożliwiającym kompaktowanie paliw z odpadów komunalnych, przy czym preferowanym urządzeniem do ich wytwarzania jest peleciarka z płaską ruchomą matrycą i nieruchomymi rolkami z możliwością płynnej regulacji docisku rolek roboczych. Możliwość płynnej regulacji docisku rolek umożliwia operatorowi pełną kontrolę nad aktualnym sprężem surowca w matrycy bez konieczności wstrzymywania procesu technologicznego.

 Autor: Przemysław Pawłowski
Zakład Transformacji Energetycznej
Kontakt:  ppawlowski@itpe.pl | tel 32 621 65 52