Kompetencje:  • kompleksowe badania właściwości węgli energetycznych i koksujących według akredy towanych i nieakredy towanych me tod badawczych,
  • badania energetyczno-emisyjne kwalifikowanych paliw stałych wykorzystywanych w ogrzewnictwie indywidualnym
  • badania mieszanek węgla z innymi paliwami na instalacjach badawczych odwzorowujących rzeczywiste technologie
  • procedury komponowania mieszanek węglowych dla koksownictwa,
  • nadzór nad pobieraniem i pobieranie próbek paliw stałych u klienta – wykonywanie analiz rozjemczych,
  • nowoczesne paliwa niskoemisyjne otrzymywane na bazie węgla,
  • ocena możliwości wykorzystania węgla do zgazowania,
  • usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie badań paliw stałych, systemów jakości i akredytacji labora toriów.

Pracujemy dla:am jsw koks  vic toria                

tauron wydobycie khw

               kw