W dniu 27 lutego 2024 r. w ITPE odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu pt. „Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure” (akronim HESS). Wzięli w nim udział reprezentanci polskich partnerów projektowych: Wydziałów Górniczego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz Instytutu Technologii Paliw i Energii. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

Projekt HESS, którego liderem jest ITPE, jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Fundusz Badawczy Węgla i Stali (Research Fund for Coal and Steel – RFCS), nr umowy 10111280. Celem projektu HESS jest opracowanie Hybrydowego Systemu Magazynowania Energii z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej, składającego się z systemu szczytowo-pompowego, sprężonego gazu oraz energii cieplnej.

W ramach spotkania omówiono wyniki realizacji etapu WP.2. Identyfikacja infrastruktury pogórniczej do wykorzystania w Hybrydowym Systemie Magazynowania Energii. Omówiono opracowane kryteria wyboru szybów oraz przedstawiono wstępne wyniki analizy możliwości wykorzystania szybów kopalnianych do celów magazynowania energii w układzie hybrydowym.

Przedyskutowano również szczegóły realizacji oraz zakres współpracy w kolejnych etapach projektu HESS: WP3. Magazynowanie energii w systemach szczytowo-pompowych, WP4. Magazynowanie energii w systemach sprężonego gazu – powietrza i CO2 oraz WP5. Magazynowanie ciepła w infrastrukturze pogórniczej.Przygotował: Krzysztof Jastrząb
Zakład Transformacji Energetycznej