Naukowcy z Purdue University w West Lafayette w stanie Indiana (USA) na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzili, że gotowanie na kuchence gazowej może przyczyniać się do większej emisji nanocząsteczek do powietrza w porównaniu z emisją pojazdów napędzanych gazem lub paliwem ciekłym. Zdaniem badaczy te małe cząsteczki mogą dostawać się do układu oddechowego i stanowić przyczynę rozwoju astmy i innych chorób układu oddechowego. Istnieją również dowody na to, że dzieci mieszkające w domach z kuchenkami gazowymi są bardziej narażone na astmę.

Badanie koncentrowało się na pomiarze stężeń nanocząstek o średnicy 1-3 nanometrów, które mogą rozprzestrzeniać się w powietrzu podczas używania kuchenek gazowych i docierać do różnych narządów. Odkryto, że na kilogram spalanego paliwa może być emitowane nawet 10 kwadrylionów nanocząsteczek aerozolu, co przewyższa ilość emitowanych cząstek przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Oznacza to, że użytkownicy kuchenki gazowej mogą wdychać nawet 10-100 razy więcej nanocząsteczek w porównaniu do wdychania spalin samochodowych stojąc na ruchliwej ulicy.

Zastosowane modele rozprzestrzeniania się nanocząsteczek w powietrzu wykazały, że są one trwałe i łatwo docierają do układu oddechowego i około 10 miliardów do 1 biliona z nich może osadzić się w drogach oddechowych dorosłych, a dawki te są jeszcze większe u dzieci. Ponadto pochodzący ze spalania gazu aerozol może mieszać się z większymi cząstkami, co powoduje aglomerację i powstawanie nowych większych cząsteczek.

W związku z tym naukowcy zalecają korzystanie z wentylatora wyciągowego podczas gotowania na kuchence gazowej. Sugerują również, że aerozol nanocząsteczek powinien być uważany za odrębną kategorię zanieczyszczeń powietrza, a dalsze badania powinny być przeprowadzone w celu zrozumienia i minimalizowania narażenia na te cząstki.

Wyniki badań opublikowano w artykule: Satya S Patra, Jinglin Jiang, Xiaosu Ding, Chunxu Huang, Emily K Reidy, Vinay Kumar, Paige Price, Connor Keech, Gerhard Steiner, Philip Stevens, Nusrat Jung, Brandon E Boor. Dynamics of nanocluster aerosol in the indoor atmosphere during gas cooking. PNAS Nexus, 2024Przygotował: Rafał Bigda
Zakład Ochrony Powietrza