Europejski Bauhaus – czy wiesz czym jest? Czy spotkałeś się z pojęciem „Nowy Europejski Bauhaus” (NEB)? Czy wiesz, że powstał on z myślą o Tobie, Twoich bliskich, sąsiadach, o nas, obywatelach Europy?

NEB to nowa europejska inicjatywa łącząca Europejski Zielony Ład z naszym codziennym życiem i przestrzenią życiową. To interdyscyplinarny projekt zainicjowany przez Komisję Europejską w 2020 r., oparty na trzech wartościach: pięknie, zrównoważeniu oraz wspólnocie[1]. Jego celem jest wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu poprzez przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, w tym budownictwa, dla poprawy jakości życia Europejczyków. Zgodnie z przyjętymi założeniami NEB ma być pomostem pomiędzy światem nauki, technologii, sztuki i kultury, łączącym obywateli, ekspertów, przedsiębiorstwa i instytucje w procesie transformacji Europy, nie tylko w ujęciu gospodarczym, ale holistycznym, uwzględniającym wszystkie aspekty życia. Chodzi w tym o to, aby wykorzystać czekające nas wyzwania ekologiczne i cyfrowe do zmiany naszego życia na lepsze, wspólnego rozwiązywania złożonych problemów społecznych poprzez współtworzenie.

Działania NEB upowszechniające zrównoważony styl życia, opierają się na 4 filarach, w odniesieniu do konkretnych miejsc, środowiska sprzyjającego innowacji oraz perspektyw i sposobu myślenia:

  • powrót do natury,
  • odzyskanie poczucia przynależności,
  • nadanie priorytetu miejscom i osobom, które tego najbardziej potrzebują,
  • transformacja w stronę długoterminowej wizji, opartej na cyklu życia, odejście od myślenia przemysłowego.

Przewidywane jest wprowadzenie wartości NEB do strategii społeczno-gospodarczych i terytorialnych państw członkowskich. Oprócz stworzenia platformy eksperymentów i połączeń inicjatywa ma wspierać pozytywne zmiany, również poprzez zapewnienie dostępu do funduszy UE na piękne, zrównoważone i włączające projekty.

Czyż to nie brzmi pięknie, a nawet „bauhaustycznie”?

If the European Green Deal has a soul, then it is the New European Bauhaus which has led to an explosion of creativity across our Union.[2]
Jeżeli Europejski Zielony Ład ma duszę, to właśnie Nowy Europejski Bauhaus ma doprowadzić do eksplozji kreatywności w całej Unii.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission.Przygotowała: Lucyna Więcław-Solny
Zakład Transformacji Energetycznej


Bauhaus – uczelnia artystyczno-rzemieślnicza powstała w Weimarze z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych w 1919 r., później od 1925 r. działająca w Dessau (dziś Dessau-Roßlau) i w latach 1932–1933 w Berlinie. Została utworzona przez Waltera Gropiusa.

Związane z działalnością Bauhausu lub będące owocem oraz świadectwem jego działalności budynki w Weimarze oraz w Dessau-Roßlau zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Proste formy, które odpowiadają dobrze przemyślanej funkcji – tak można podsumować styl Bauhaus.

[1] https://www.gov.pl/web/kultura/nowy-europejski-bauhaus
[2] https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en?prefLang=pl