Według danych Worldsteel.org w styczniu b.r. światowa produkcja stali surowej spadła o 1,6% w stosunku do stycznia ubiegłego roku i wyniosła 148 milionów ton (dane średniomiesięczne z 71 krajów). Miesiąc do miesiąca w ubiegłym roku produkcja stali malała, od ok 170 mln w styczniu, do 130 mln w grudniu. Nawet na rynku chińskim – największym producencie i dostawcy stali – tendencja była spadkowa. Spadek produkcji stali odnotowano również w krajach UE (27) – w styczniu wytworzono tam łącznie 10,2 mln ton i był to wynik gorszy o 1,8% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. Niewielki wzrost odnotowano w krajach Bliskiego Wschodu i Afryce, jednak rejony te produkują odpowiednio jedynie 4,7 i 2,0 mln t.


W ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) Instytut Technologii Paliw i Energii prowadzi analizy w zakresie statystyki przemysłu koksowniczego, dostawcy kluczowego obok rudy żelaza surowca dla produkcji stali surowej – koksu, które realizowane są w Zakładzie Technologii Koksowniczych.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszymi ekspertami.Przygotował: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych