Z radością ogłaszamy, że już wkrótce otworzymy nowe laboratorium technologiczne. Obecnie trwają prace wykończeniowe wentylacji oraz podłączenia mediów.

Jest to krok naprzód dla rozbudowy naszych możliwości badawczych w zakresie rozwoju nowych technologii. Nowe pomieszczenie zostało zaopatrzone w dygestorium, wyspę roboczą, blaty laboratoryjne oraz dodatkową powierzchnię magazynową na odczynniki chemiczne i szkło laboratoryjne. W nowym laboratorium będą pracowały małoskalowe instalacje badania katalizatorów pod ciśnieniem atmosferycznym oraz wysokociśnieniowego uwodornienia CO2 do paliw ciekłych. Planuje się również doposażenie laboratorium w termostatowaną instalację absorpcji CO2 w zawiesinach oraz stanowisko badawcze do wytwarzania wodoru.

Pracownicy Zakładu Transformacji Energetycznej serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w proces tworzenia tego laboratorium oraz za wsparcie, które otrzymaliśmy od Działu Administracyjno-Technicznego.

Jesteśmy przekonani, że nowe laboratorium stworzy nam możliwość osiągnięcia jeszcze większych sukcesów w technologiach chemicznych dedykowanych zastosowaniom energetycznym.Przygotował: Tadeusz Chwoła
Zakład Transformacji Energetycznej