W dniu 26 stycznia w Domu Technika w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH). W ramach SITPH działa Oddział Karbochemii, którego Prezesem jest kol. Aleksander Sobolewski, oraz Koło przy ITPE, którego prezesem jest kol. Michał Rejdak.

W trakcie zebrania podsumowano mijającą 4-letnią kadencję, w trakcie której ogromnym wyzwaniem dla działalności stowarzyszenia była pandemia. Pomimo tych utrudnień wszystkie jego jednostki organizacyjne znalazły formy działalności umożliwiające ich sprawne działanie.

W programie zebrania podsumowano również prace Zarządu Głównego, w wyniku czego ustępującemu prezesowi nie udzielono absolutorium, natomiast udzielono go pozostałym dwóm członkom Zarządu. W ramach dyskusji programowej przyjęto uchwałę, która zobowiązuje nowy Zarząd do rozpoczęcia prac nad nowym Statutem, odpowiadającym aktualnym wyzwaniom stawianym stowarzyszeniom technicznym.

Zebranie wybrało również nowe władze, czyli Zarząd Główny oraz Główną Komisję Rewizyjną. Do Zarządu Głównego z Oddziału Karbochemii wybrani zostali kol. Janusz Mytych oraz kol. Klaudiusz Woźniak. Do Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Bartosz Mertas (Koło przy ITPE).

Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia i sprostania współczesnym wyzwaniom branży.Przygotował: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych