W ostatnich latach obserwujemy w Polsce dużą dynamikę wzrostu produkcji energii z wykorzystaniem OZE (głównie energii słońca oraz wiatru), co sprawia, że w 2022 roku wyprodukowaliśmy jej więcej niż sumarycznie energii elektrycznej z innych źródeł (z wyłączeniem węgla). W tym czasie udział energii z węgla spadł z 96% do 71%.

Wytwarzanie energii z wykorzystaniem wiatru, słońca, geotermii i biomasy wpisuje się w ogólnoświatowy trend ograniczania zużycia paliw kopalnych. Europa na tle innych regionów świata jest jednym z większych producentów energii ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem energii wodnej), niemniej w ostatnim dziesięcioleciu zanotowała najniższe roczne tempo wzrostu jej produkcji.

Polska na tle innych europejskich krajów odnotowuje wysokie roczne tempo przyrostu udziału produkcji energii z wykorzystaniem wiatru i słońca.

Polska z wykorzystaniem instalacji PV wyprodukowała w 2022 roku 8,1TWh energii z OZE. Pomimo dużej dynamiki wzrostów krajowa produkcja energii z OZE jest nadal niska w stosunku do innych krajów europejskich. W Europie najwyższą produkcję z instalacji PV w 2022 r. odnotowali Niemcy, z wynikiem 60,8TWh, następnie Hiszpanie (33,8TWh) oraz Włosi (27,5TWh). Więcej od nas produkują także Francja, Holandia, Turcja oraz Wielka Brytania.

W przypadku energii z wiatru, na rynku europejskim prym wiodą Niemcy z produkcją odnotowaną w 2022 r. na poziomie 125,3TWh. Kolejno na podium klasyfikuje się Wielka Brytania (80,2TWh) i Hiszpania (62,7TWh). Sporą produkcją mogą również pochwalić się takie kraje jak Francja, Turcja, Szwecja, Holandia czy Włochy. Polska wyprodukowała w tym samym okresie rozliczeniowym 19,1TWh. Uzyskana wartość produkcji jest bardzo zbliżona do wyniku naszych czeskich sąsiadów (19,0TWh).

Należy pamiętać, iż produkcja z wykorzystaniem energii wiatru i słońca postrzegana jest jako produkcja z natury niestabilna, która w przypadku ciągle rosnącego udziału w miksie energetycznym wymagać będzie jej magazynowania, ale także nowych systemów zarządzania i elastycznego wykorzystywania energii wyprodukowanej z tego rodzaju źródeł odnawialnych.

W związku z powyższym, warto również nadmienić, że istotnym elementem inwestycji w OZE jest uwzględnienie możliwości magazynowania energii (zarówno magazynowania dobowego jak i sezonowego). Koncepcje dla takich inwestycji są opracowywane w ITPE i uwzględniają one nie tylko aspekty techniczne i technologiczne wykonalności instalacji, ale również przedstawiają Inwestorowi pełną analizę ekonomiczną planowanego przedsięwzięcia.

Przedstawione dane pochodzą ze Statistical Review of World Energy, 2023.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!Przygotował: Krzysztof Głód
Zakład Transformacji Energetycznej