W dobie wzrastającej świadomości ekologicznej Konsumentów, ze sklepowych półek coraz częściej krzyczą różne etykiety informujące o przyjaznej dla środowiska zawartości opakowania. I podczas gdy każdy z nas świadomie we własnym przeświadczeniu robi coś dobrego dla Matki Ziemi, nieświadomie być może padamy ofiarą „greenwashingu”.

Przyjęta przez Parlament Europejski w styczniu 2024 dyrektywa PE i Rady zmieniająca dyrektywę 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej, ma celu przeciwdziałanie pseudoekologicznemu marketingowi. Nowa dyrektywa stanowi część dużego pakietu środków prawnych UE, który obejmuje rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów, proponowaną dyrektywę w sprawie oświadczeń środowiskowych i dyrektywę w sprawie prawa do naprawy.

Proponowany pakiet inicjatyw wpłynie na codzienne życie wszystkich obywateli UE poprzez odejście od kultury wyrzucania, walkę ze zbyt szybkim starzeniem się produktów i bardziej przejrzysty marketing. Dzięki bardziej wiarygodnym i przejrzystym etykietom i oświadczeniom, Konsumenci będą mieli możliwość świadomego wyboru rzeczy, które są trwalsze, łatwiejsze w naprawie i bardziej zrównoważone.

Zgodnie ze słowami Bijlany Borzan:

firmy nie będą już mogły oszukiwać ludzi, mówiąc, że plastikowe butelki są dobre, ponieważ firma zasadziła gdzieś drzewa – lub twierdzić, że coś jest zrównoważone, nie wyjaśniając, w jaki sposób.

Z etykiet zniknąć mają nieuzasadnione i niezweryfikowane zwroty, jak np. neutralny dla klimatu lub przyjazny dla środowiska, a na produktach umieszczać będzie można tylko etykiety środowiskowe oparte na oficjalnych systemach certyfikacji. Lepiej widoczne mają być również informacje o gwarancji i wprowadzone ma zostać jednolite oznaczenie eksponujące produkty o przedłużonym okresie gwarancyjnym.

Nowa dyrektywa zacznie obowiązywać poprzez zmianę obecnego tekstu dyrektywy UE o nieuczciwych praktykach handlowych i dyrektywy o prawach konsumentów. Aktualnie dokument oczekuje na zatwierdzenie przez Radę UE.Przygotowała: Katarzyna Rychlewska
Zakład Ochrony Powietrza