Financial Times dotarł do projektu Komisji Europejskiej, w którym zakłada się osiągnięcie celu 90% redukcji emisji do 2040 roku i zainwestowanie w tym celu około 1,5 biliona ? rocznie, aby go osiągnąć. W tym dokumencie przedstawiono dane, wg których utrzymanie wzrostu temperatury w granicach 1,5°C powyżej poziomów przedprzemysłowych, pozwoli uniknąć straty UE 2,4 biliona ? w okresie pomiędzy 2031 a 2050 r. oraz równocześnie obniżyć koszty netto importu paliw kopalnych o 2,8 biliona ? w tym samym okresie. Aby osiągnąć ten cel w dokumencie zapisano, że UE będzie musiała prawie całkowicie zdekarbonizować sektor energii elektrycznej do około 2040 r.

Znaczna część wydatków będzie musiała zostać poniesiona na szybkie przeskalowanie technologii wychwytywania dwutlenku węgla, które są wciąż na etapie rozwoju. Oddzielny projekt przedstawiający strategię zarządzania węglem wskazuje, że UE musi wychwycić 450 mln ton dwutlenku węgla do 2050 r., co jest niezwykle trudnym wyzwaniem, ponieważ aktualnie poziom ten jest bardzo niski.

W dokumencie wskazano również, że w roku 2040 działalność rolnicza, w tym hodowla zwierząt gospodarskich i stosowanie nawozów, będzie miała największy udział w emisji gazów cieplarnianych w UE.

Działania badawczo-rozwojowe w Instytucie skierowane są na rozwój technologii umożliwiających istotne ograniczenie wpływu działalności przemysłowej na środowisko, a w szczególności ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do powietrza. Jednym z takich działań jest realizacja projektu ‚Bio-coke for ferroalloys industry production‚ (https://biocoke4fai.pl/).Przygotował: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych

Źródło: https://www.ft.com/content/ababab4c-7d81-4e63-b48c-0c59b687b5f2