Zużycie energii w gospodarstwach domowych związane jest z jej wykorzystaniem:

  • do ogrzewania mieszkań indywidualnych, apartamentów, itd.;
  • do podgrzewania wody;
  • do chłodzenia;
  • do gotowania;
  • przez urządzenia elektryczne (dotyczy zużycia energii elektrycznej).

Udziały źródeł energii wykorzystywanych w Polsce w gospodarstwach domowych w 2021 r.Zgodnie z danymi Eurostat w 2021 r. największy udział w zużyciu energii w polskich gospodarstwach domowych miały biopaliwa stałe oraz stałe paliwa kopalne (odpowiednio 4,96 mln oraz 4,86 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe)). Kolejnym źródłem energii w gospodarstwach domowych był gaz ziemny ? 4,57 mln toe. Udziały źródeł energii wykorzystywanych w Polsce w gospodarstwach domowych w 2021 r. przedstawiono na wykresie.

?inne?: oleje opałowe, gaz płynny, pompy ciepła oraz energia słonecznaNa przestrzeni lat 2010-2021 (wykres 2; ?inne?: oleje opałowe, gaz płynny, pompy ciepła oraz energia słoneczna) można było zaobserwować znaczący wzrost ilości (począwszy od roku 2017) biopaliw stałych zużywanych w krajowych gospodarstwach domowych ? wzrost z ok. 2,70 mln do ok. 4,96 mln toe. Jednocześnie zmniejszyło się wykorzystanie stałych paliw kopalnych, z ok. 7,89 mln w 2010 r. do ok. 4,86 mln toe w 2021 r. Zaobserwowano również w tym samym okresie wzrost wykorzystania pomp ciepła, z 39 tys. do 345 tys. toe, jednak stanowią one wciąż bardzo niewielki udział w stosunku do pozostałych źródeł energii. Udziały pozostałych źródeł energii nie zmieniły się znacząco na przestrzeni analizowanych lat.



Przygotowała: Martyna Nowak
Zakład Ochrony Powietrza