Mamy zaszczyt poinformować, że od 1 stycznia 2024 roku jesteśmy partnerem kolejnego projektu zintegrowanego LIFE, który realizowany będzie przez okres 10 lat, przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej.

Projekt zintegrowany LIFE ‚Podkarpackie – żyj i oddychaj‚ koordynowany jest przez Województwo Podkarpackie, a beneficjentami projektu są samorządy terytorialne z regionu.

Głównym celem projektu jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programów Ochrony Powietrza dla województwa podkarpackiego. Będzie to możliwe do osiągnięcia dzięki wdrożeniu odpowiednich praktyk wpływających na poprawę jakości powietrza.

Rolą Instytutu będzie podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości pracowników urzędów, straży miejskich/gminnych oraz policji, poprzez szkolenia z zakresu prawidłowego prowadzenia kontroli spalania w gospodarstwach domowych.Przygotowała: Karolina Wodzisławska-Pasich
Zakład Ochrony Powietrza