Rozpoczął się kolejny sezon grzewczy, a wraz z nim wystartowały pomiary stężeń pyłu zawieszonego oraz CO2 w powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie kominów odprowadzających spaliny z indywidualnych źródeł ciepła wybranych domów jednorodzinnych w ramach europejskiego projektu LIFE ?Śląskie. Przywracamy błękit?. Od ub. roku przez 5 kolejnych lat nasi inżynierowie-operatorzy dronów co roku w sezonie grzewczym realizują tego typu pomiary w wytypowanych 10 gminach woj. śląskiego (Bojszowy, Częstochowa, Koszęcin, Krzepice, Miedźno, Ogrodzieniec, Rybnik, Węgierska Górka, Woźniki i Żywiec).

Uzyskane w trakcie pomiarów wartości stosunku stężenia PM10/CO2 będą stanowić wartości odniesienia, które staną się podstawą do szacowania dynamiki zmian wielkości emisji, będących skutkiem wprowadzania zapisów śląskiej uchwały antysmogowej. Zgromadzone dane, wraz z danymi pozyskanymi w kolejnych latach trwania projektu, umożliwią wykonanie działań pozwalających na monitorowanie dynamiki zmian emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł ciepła zlokalizowanych na obszarze ?hot-spotu?. Ostatecznym efektem projektu będzie ocena skuteczności realizacji zapisów śląskiej uchwały antysmogowej.

Przypominamy, że celem pomiarów nie jest indywidualna kontrola poszczególnych źródeł emisji, nie będzie on zatem skutkował jakimikolwiek konsekwencjami dla właścicieli badanych urządzeń grzewczych.Przygotował: Rafał Bigda
Zakład Ochrony Powietrza