Kolejne spotkanie w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN już za nami. W dniu 29 listopada 2023 roku o godz. 10.00, odbyło się seminarium pt.: ‚Energetyka – doświadczenia i perspektywy. Przeprowadzone było ono w wersji on-line.

Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń i wielu bieżących informacji dotyczących działalności Sieci LABIOMEN.

W trakcie seminarium wygłoszono następujące referaty:

  • ‚Wodór jako paliwo przyszłości – od produkcji do dystrybucji’ Konrad Grabowski, Justyna Ziemblińska-Bernart ZE PAK S.A. – Konin;
  • ‚Promieniotwórczość naturalna w popiołach i odpadach paleniskowych – pomiary z wykorzystaniem aparatu Mazar-01’ – Wojciech Kubik – ELPOLAB Sp. z o.o. – Połaniec;
  • ‚Energetyczny potencjał biomasy: analiza rynku konsumentów w Polsce’ – Jolanta Telenga-Kopyczyńska, ITPE – Zabrze;
  • ‚Narzędzie do wskaźnikowej oceny paliw pod kątem ryzyka powodowania niekorzystnych zjawisk w kotle w trakcie procesu spalania’ – Krzysztof Głód, ITPE – Zabrze;
  • ‚Analiza zmian w normach dla biopaliw stałych zaktualizowanych w 2023 r.’ – Barbara Jagustyn, ITPE – Zabrze.

 

Zespół Koordynacyjny Sieci składa uczestnikom podziękowania za liczny udział w seminarium.Przygotowała: Nina Bątorek-Giesa
Laboratorium Chemii Analitycznej