W ramach konferencji KOMTECH ?Górnictwo w Dobie Zielonej Transformacji? dnia 07.11.2023 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projektu pt. ?Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure? o akronimie HESS. Projekt realizowany jest przy wsparciu unijnych środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Fundusz Badawczy Węgla i Stali (nr 101112380, RFCS-2022). Budżet projektu wynosi 2 226 740,2 Euro.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pięciu jednostek biorących udział w projekcie, a mianowicie: Instytutu Technologii Paliw i Energii, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Politechniki Śląskiej, Premogovnik Velenje d.o.o. oraz VSB ? Technical University of Ostrava.

Celem projektu HESS jest opracowanie Hybrydowego Systemu Magazynowania Energii z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej, składającego się z systemu szczytowo-pompowego, sprężonego gazu oraz energii cieplnej.

Na spotkaniu poruszono sprawy formalne realizacji projektu HESS, ustalono najważniejsze szczegóły projektu w celu uzyskania zadeklarowanych kluczowych kamieni milowych oraz rezultatów projektu, a także przedstawiono i przedyskutowano rezultaty prac w ramach zadań WP1 i WP2 projektu HESS.Przygotowała: Agata Czardybon
Zakład Transformacji Energetycznej