Biomasa to organiczny, niekopalny materiał pochodzenia biologicznego, który można wykorzystać do produkcji ciepła lub energii elektrycznej. Pojęcie to obejmuje między innymi biodegradowalną frakcję odpadów komunalnych i przemysłowych. Technologia rusztowa jest jedną z technologii termicznej konwersji biomasy. Parametry opisujące ruch materiału na ruszcie, przede wszystkim czas przebywania i stopnień zmieszania, należą do czynników wpływających na bezpieczeństwo termicznego przekształcania. W ramach współpracy naukowej pracowników Instytutu Technologii Paliw i Energii oraz Politechniki Śląskiej przeprowadzono badanie wybranych parametrów ruchu materiału stałego w urządzeniach wyposażonych w różne systemy rusztowe z wykorzystaniem metody znacznikowej. Wyniki tych prac zostały niedawno opublikowane w artykule pt. Model of residence time distribution, degree of mixing and degree of dispersion in the biomass transport process on various grate systems.

W artykule przedstawiono model wyznaczania wybranych parametrów przepływu masy materiału na ruszcie, przede wszystkim rozkładu czasu przebywania, stopnia wymieszania i stopnia dyspersji. Model stanowi opis mechanicznego transportu masy na rusztach urządzeń do termicznego przekształcania odpadów i przedstawia kinetykę procesów zachodzących na ruszcie. Pozwala na zaprojektowanie szczegółów specyficznego ruchu cząstek materiału na rusztach w zależności od ich wielkości i gęstości. Dodatkowo przedstawiono badania doświadczalne parametrów przepływu zrealizowane na stanowisku laboratoryjnym symulującym pracę rusztu. Badania przeprowadzono na dwóch typach rusztów (posuwistym i posuwisto-zwrotnym) i wybranych rodzajach materiałów biomasowych. Analiza wyników badań pozwoliła na określenie mechanizmu transportu masy materiału na rusztach. Zaproponowano także wykorzystanie uzyskanych wyników do modelowania procesu spalania biomasy w komorach rusztowych oraz ich konstrukcji i działania.

Artykuł został opublikowany w ramach polityki wolnego dostępu (Open Access).

Zapraszamy do lektury!Przygotowała: Agata Wajda
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym