Według badania naukowców z London School of Hygiene & Tropical Medicine opublikowanego w styczniu br. w czasopiśmie The Lancet, korzyści zdrowotne związane z osiągnięciem zerowej emisji gazów cieplarnianych net to do 2050 roku w Anglii i Walii mogą przynieść sumarycznie dodatkowo 2 miliony lat życia mieszkańcom tych regionów. Badania z wykorzystaniem modelowania matematycznego analizowały wpływ działań na rzecz poprawy jakości powietrza na zdrowie publiczne, takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, termomodernizacja budynków mieszkalnych, przejście na odnawialne źródła energii, wykorzystanie zrównoważonych form transportu i s tosowania zrównoważonej diety. Działania te, wpływające w efekcie na poprawę jakości powietrza, przyczyniłyby się do wydłużenia życia obywateli o wspomniane 2 mln lat, z czego największego wpływu dopatrzono się w termomodernizacji budynków: 836 tys. dodatkowych lat życia. Dla porównania ? ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przyczyniłoby się do wydłużenia życia o 734 tys. lat, ograniczenie spożycia czerwonego mięsa o 412 tys., a wykorzystanie zrównoważonego transportu o 125 tys. lat. Takie war tości wynikają z faktu, iż działania w kierunku poprawy jakości powietrza przełożyłyby się bezpośrednio na zmniejszenie zachorowalności na choroby układu oddechowego, serca i zapadalności na udary. Przy tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wpłynęłoby długofalowo na ograniczenie zmian klimatycznych i ich skutków zdrowotnych, takich jak ekstremalne temperatury, powodzie czy susze.

Z badań tych wynika więc, że osiągnięcie neutralności net to emisji do 2050 roku jest nie tylko kluczowe dla ochrony środowiska samej w sobie, ale również dla policzalnej poprawy zdrowia i dobrobytu społeczeństwa. Wyniki przedstawionych badań stanowią dodatkowy argument dla podjęcia pilnych działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz inwestycji w zrównoważone technologie i infrastrukturę.

 ITPE również podejmuje działania na rzecz osiągnięcia neutralności emisyjnej, oferując wsparcie administracji państwowej i samorządowej na rzecz poprawy jakości powietrza (m.in. programy ochrony powietrza, programy ograniczania niskiej emisji, optymalizacja nakładów inwestycyjnych na ograniczanie emisji) oraz rozwijając me tody i procedury analityczno-bilansowe.

Zapraszamy do współpracy.Przygo tował: Rafał Bigda
Zakład Ochrony Powietrza

Link do artykułu w The Lancet: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00310-2/fulltext