?Obecna sytuacja sprzyja węglowi koksowemu? ? przekonywał podczas sesji poświęconej górnictwu, w trakcie niedawno zakończonego (24-36.04.2023) Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. handlu, Pan Sebastian Bar tos.

?Obecna sytuacja sprzyja węglowi koksowemu ? nie tylko w kontekście transformacji energetycznej, ale też rosyjskiej agresji na Ukrainę, która unaoczniła wagę posiadania własnych, lokalnych surowców? ? powiedział Sebastian Bar tos. W Europie produkuje się obecnie ok. 150 mln ton stali, z czego dwie trzecie, ok. 100 mln ton, w technologii wielkopiecowej. „Zmiana tego w krótkim czasie na alternatywne technologie nie będzie taka prosta. Na tomiast to będzie się działo? ? zauważył wiceprezes JSW.

„Jeżeli mówimy o zmianie w produkcji stali na stal zieloną, bez udziału koksu, bez udziału węgla koksowego, to w pierwszym przypadku to w zasadzie technologia oparta na wy topie złomu, czyli będą potrzebne ogromne ilości energii elektrycznej. Tę energię trzeba będzie zapewnić w sposób stały i na warunkach ekonomicznie uzasadnionych” ? zaznaczył.

„Patrząc na rolę Jastrzębskiej Spółki Węglowej, na tą przemianę, która gdzieś w przyszłości ma wyeliminować koks i węgiel koksowy, to jest perspektywa dwudziestu kilku, a może nawet trzydziestu kilku lat” ? ocenił wiceprezes spółki.

„Żeby do tego dotrzeć i to zmienić: tak naprawdę eliminacja CO2 jest związana z zapewnieniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Czyli te źródła muszą najpierw powstać. Farmy wiatrowe to jest jedna rzecz. Na tomiast technologie wodorowe, które na dzisiaj są jeszcze drogie, będą rozwijane, zatem będą potrzebowały całej masy wodorociągów, zbiorników do magazynowania wodoru. To są specjalne gatunki stali, których na dzisiaj nie ma innej możliwości wyprodukowania, jak w procesie wielkopiecowym” ? wyjaśnił.

Podkreślił że wszelkie nowe technologie, które mają przyczynić się do redukcji emisji CO2, wymagają stali, która jest wytwarzana albo przy użyciu technologii wykorzystujących węgiel koksowy, albo nowych, z którymi wiążą się znaczne wyzwania. Przypomniał też, że zgodnie z planami Unii Europejskiej na morzach mają powstać farmy wiatrowe o mocy 300 GW, co oznacza dziesiątki tysięcy turbin, wymagających stali (jedna turbina to przeciętnie 270-300 ton stali).

„Uważam, że koncerny stalowe w Europie będą miały problem, żeby zapewnić te ilości stali. Także to jest czas na węgiel koksowy, jak nigdy dotąd, będziemy mieli swoje miejsce na tym rynku i JSW będzie częścią tej zielonej transformacji” ? ocenił Sebastian Bar tos.

W strategię zwiększania konkurencyjności na rynku produkcji koksu wpisuje się prowadzona budowa baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń, w której uczestniczą również pracownicy ITPE. Nowa bateria ma przynieść realne korzyści środowiskowe, w postaci ograniczenia emisji do powietrza, ale także wymierną korzyść biznesową i ekonomiczną ? jak podkreślała prezes JSW Koks Iwona Gajdzik-Szot przy okazji uzyskania kolejnej transzy kredy towej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Planowane zakończenie inwestycji to druga połowa 2024.

 Przygo tował: Grzegorz Różycki
Zakład Technologii Koksowniczych

Źródła: