Dnia 28 kwietnia 2023 r. w Płocku w Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN ORLEN S.A. odbyło się spotkanie podsumowujące Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naf towego ORLEN S.A. na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naf towego ORLEN S.A. przez pracowników jednostek naukowych działających na tery torium RP.

Z przyjemnością informujemy, że zespół pracowników Instytutu Technologii Paliw i Energii w składzie Tomasz Spietz, Krzysz tof Jastrząb, Szymon Dobras, Tadeusz Chwoła, Aleksander Krótki, Adam Tatarczuk i Rafał Fryza, za wykonanie pracy pt. ?Opracowanie warunków procesu wychwytu i doczyszczania CO2 z rekomendowanych strumieni gazu spalinowego o wysokiej zawar tości CO2, uzyskanego w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku? otrzymał nagrodę III s topnia. Nagrodę w imieniu zespołu realizującego odebrał kierownik projektu Krzysz tof Jastrząb, prof. ITPE.

Nagrodzonym kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej.

 Przygo tował: Zakład Transformacji Energetycznej