Produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego w Polsce stanowi ponad 25%, jednak niebawem przyjdzie nam najprawdopodobniej zmagać się z konsekwencjami rezygnacji z wykorzystania tego energetycznego surowca. Pojawia się zatem pytanie, jak wypełnimy lukę po węglu brunatnym, którego wydobycie ma się zakończyć, i co może spowodować poważne perturbacje w krajowym systemie energetycznym. Trudną sytuację tylko częściowo mogą ura tować SMR-y (Small Modular Reac tor – SMR), czyli małe modułowe reak tory jądrowe. Na problemy z węglem brunatnym i ich konsekwencje dla rodzimego systemu elektroenergetycznego zwraca uwagę Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. Patrząc na bilans energetyczny i surowcowy kraju widać, że blisko 30% energii pochodzi z węgla brunatnego, który używany jest w dwóch dużych elektrowniach ? Turów, 8% mocy zainstalowanej oraz Bełchatów, 22% mocy zainstalowanej. Eksploatacja elektrowni Turów zakończy się (bo taka jest koncesja) w roku 2044, a udział elektrowni Bełchatów w produkcji energii elektrycznej do roku 2030 is totnie się zmniejszy.

A co potem?

W roku 2035 kończą się zasoby surowcowe Bełcha towa. A przecież można wciąż sięgnąć po zasoby z odkrywki Złoczew ? podkreślił w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski.

Zdaniem J. Markowskiego należy realizować inwestycję w odkrywkę Złoczew, której zasoby szacowane są na 600 mln ton. Eksploatacja złoża nieopodal Bełcha towa umożliwiłaby dalszą pracę największej elektrowni w naszym kraju i choć w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. złoże ?Złoczew? uznano za perspektywiczne i wymagające zabezpieczenia, to jednak dyrekcja PGE zaniechała dalszych prac nad inwestycją ze względu na unijną politykę klimatyczną.

War to w tym kontekście zauważyć, że według instytutu Fraunhofera w 2022 roku z węgla brunatnego pochodziło prawie 19% całej energii zużywanej przez Niemcy, przy całkowitej produkcji ok. 500 TWh rocznie, podczas gdy Polska produkuje mniej niż 200 TWh energii elektrycznej ze wszystkich źródeł.

 Przygo tował: Grzegorz Różycki
Zakład Technologii Koksowniczych

Źródła: