Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. od dnia 1 kwietnia 2017 r. dostawcy wprowadzający do obrotu lub użytkowania kotły na paliwo stałe o mocy znamionowej do 70 kW dopilnowują, aby kocioł na paliwo stałe był dostarczany wraz z drukowaną etykietą energetyczną.

Głównym parametrem umieszczonym na etykiecie jest klasa efektywności energetycznej kotła (tablica). Rodzaj klasy energetycznej wynika z obliczonego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1187 współczynnika efektywności energetycznej (EEI).

Na pierwszy rzut oka (czy tzw. „chłopski rozum”) wydaje się, że jeśli zakupimy urządzenie oznaczone wyższą klasą „energetyczną”, to będzie ono zużywać mniej energii, a w przypadku kotłów mniej paliwa. Patrząc od innej strony, jeśli posiadamy kocioł klasy B, a zamienimy go na posiadający klasę A, to do utrzymania dotychczasowego komfortu cieplnego, będziemy musieli zakupić mniej paliwa lub kocioł zużyje znacznie mniej energii elektrycznej na tzw. potrzeby własne.

Czy na pewno tak jest???Odpowiedź tkwi we wzorze na wartość współczynnika EEI, który troszkę różni się w zależności od paliwa, którym zasilany jest kocioł:

  • dla kotłów c.o. zasilanych węglem: EEI=(1,00 x A) + B
  • dla kotłów c.o. zasilanych biomasą: EEI=(1,45 x A) + B

gdzie:
A = (?son × 100)
B = (-F(1) ? F(2) × 100 + F(3) × 100)
(powyższe współczynniki oblicza się według ZAŁĄCZNIKA IX Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Praktycznie, wartości A i B dla konstrukcji zasilanych czy to węglem czy biomasą są zbliżone, a nawet mogą się zdarzyć identyczne. Przykładowo parametr A dla rzeczywistego kotła węglowego z obliczeń wyniósł 85,9, a dla kotła pelletowego tej samej firmy wyniósł 85,2. Parametr B dla rzeczywistego kotła węglowego osiągnął wartość -3,8, a dla kotła pelletowego tej samej firmy osiągnął wartość -3,5. Jednak dzięki przelicznikowi uwzględnionemu w kotłach biomasowych (1,45) współczynnik EEI dla kotła pelletowego osiągnął wartość 120 ? co dało klasę A+, a dla kotła węglowego 82 ? co dało klasę B.

Planując zakup lub wymianę kotła c.o. zasilanego paliwem stałym, należy więc pamiętać, że „etykietyzacja” tych urządzeń ma na celu nie tylko promocję urządzeń bardziej efektywnych energetycznie, ale również urządzeń zaliczanych do OZE (odnawialne źródła energii).

Jeśli jesteście Państwo ciekawi, co promowane jest z kolei w procesie „etykietyzacji” np. kominków zasilanych paliwem stałym, które przecież w większości spalają biomasę, zapraszamy do śledzenia artykułów na naszej stronie internetowej i postów na FB ITPE.

 Autor: Piotr Hrycko
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: phrycko@itpe.pl