30 czerwca br. upłynął ustawowy termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do tego czasu zostało złożonych 6 477 322 deklaracji o źródłach ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Ze złożonych deklaracji wynika, że najwięcej źródeł ciepła w naszych budynkach to kotły na paliwo stałe (patrz tabela).

Informacje dotyczące liczby złożonych deklaracji w systemie CEEB na stronie GUNB są aktualizowane na bieżąco. Na dzień 21 lipca w systemie złożono 7 336 326 deklaracji. Z danych tych można dowiedzieć się m.in. ile mamy jeszcze w Polsce kotłów na paliwa stałe, w tym klasowe i pozaklasowe oraz jakie paliwo jest używane. Dane z bazy mogą być bardzo pomocne przy opracowywaniu krajowego jak i wojewódzkich programów ochrony powietrza czy ekspertyz studialnych na temat możliwości ograniczania emisji i poprawy jakości powietrza.

Z danych z dnia 21.07.2022r. wynika, że w Polsce do ogrzewania domów wg deklaracji A stosowane jest ponad 3,4 mln kotłów na paliwa stałe, w tym:

  • 1,7 mln – kotły pozaklasowe,
  • 0,7 mln -klasa 3,
  • 0,4 mln -klasa 4,
  • 0,6 mln -klasa 5,
  • 0,06 mln -Ekoprojekt.

W przypadku rodzaju paliwa stałego do kotłów na paliwo stałe wg liczby deklaracji A dane wyglądają następująco:

Węgiel i drewno jako paliwo często są stosowane zamiennie, głównie w przypadku kotłów ręcznych pozaklasowych.  

Liczba w systemie CEEB informuje o rodzaju stosowanego paliwa, ale nie informuje o ilości spalanego danego rodzaju paliwa.

Z pozyskanych danych wynika, że pomimo krajowych jak i regionalnych programów wsparcia wymiany urządzeń grzewczych nadal najwięcej w Polsce jest użytkowanych kotłów pozaklasowych na paliwo stałe węglowe.

 

 Autor: Jolanta Telenga-Kopyczyńska
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: jtelenga@itpe.pl