CCTW+ na liście strategicznych infrastruktur badawczych

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2020 Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW+) znalazło się na liście strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Umieszczenie CCTW+ na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej jest wyrazem uznania jej badawczego potencjału i stwarza szanse dalszego rozwoju nowoczesnych i czystych technologii węglowych co może przyczynić się transformacji energetycznej.

więcej

Instytut koordynuje prace Konsorcjum Producentów Koksu

Od 10 lat Instytut pełni role koordynatora prac Konsorcjum Producentów Koksu, które zostało zawiązane przez polskie koksownie dla wspólnego wykonania wszystkich prac związanych z obowiązkiem rejestracji produktów koksowni narzuconej Rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

więcej

DensiCoal – drobnoziarniste frakcje węglowe jako wsad do produkcji koksu

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu rozwija technologię wykorzystania drobnoziarnistych frakcji węglowych pochodzących z procesów flotacji w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, jako komponentu mieszanek wsadowych do produkcji wysokiej jakości koksu wielkopiecowego. Prace prowadzone są ramach Projektu o akronimie DensiCoal, współfinansowanego z Programu Sek torowego INNOSTAL, którego beneficjentami są JSW Innowacje S.A, JSW Koks S.A oraz JSW S.A. Instytut jest głównym podwykonawcą części badawczej realizowanej w Projekcie.

więcej

IChPW prowadzi pomiary jakości powietrza na terenie Gminy Wolbrom

W dniu 15 stycznia 2020 roku, w ramach drugiego etapu prac podejmowanych przez Gminę Wolbrom w celu ograniczania niskiej emisji, na terenie miejscowości Chrząs towice/Gołaczewy Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zainstalował stację moni toringu jakości powietrza Airpointer?.

więcej

III Polsko-Czesko-Niemieckie warsztaty RECPLAST

W dniu 16 stycznia 2020 roku odbyły się już trzecie warsztaty Polsko-Czesko-Niemieckie pt.:?Integrated Technology Development for Effective Utilization of Lignite and Coal Resources? zorganizowane przez UniCRE w Litvinovie.

więcej

Testy spalania paliwa zawiesinowego

W Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla przeprowadzono test spalania węglowego paliwa zawiesinowego (dyspersji węglowo-wodnej) oraz paliwa węglowego w postaci pyłu w komorze spalania obję tościowego o skali technicznej 150 kWth. Prace te prowadzone są w ramach tematu ?Rozwój i doskonalenie technologii spalania paliwa zawiesinowego finansowanego z subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

więcej

Artykuł miesiąca – grudzień 2019

W grudniu 2019 r. przedstawiamy artykuł Tadeusza Chwoły, Tomasza Spietza, Lucyny Więcław-Solny, Adama Tatarczuka, Aleksandra Krótkiego, Szymona Dobrasa, Andrzeja Wilka i Marcina Steca pracowników Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Janusza Tchórza i Janusza Zdeba  z TAURON Wytwarzanie S.A..  Artykuł pt. ?Pilot plant initial results for the methanation process using CO2 from amine scrubbing at the Łaziska power plant in Poland? ukazał się w czasopiśmie Fuel. więcej

Porozumienie z Instytutem Chemii Węgla z Chin

11 grudnia 2019 roku w Taiyuan w Chinach Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla reprezen towany przez Dyrek tora Aleksandra Sobolewskiego podpisał porozumienie o współpracy z Instytutem Chemii Węgla Chińskiej Akademii Nauk.

więcej

Prezentacja spalania „Błękitnego węgla” w Wolbromiu

W dniu 14 grudnia 2019r. na rynku w Wolbromiu Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla na zlecenie Gminy Wolbrom przeprowadził prezentację spalania tradycyjnego paliwa węglowego i węglowego paliwa niskoemisyjnego ? Błękitny węgiel? . Prezentacja obejmowała spalanie ww. paliw w dwóch urządzeniach grzewczych jednocześnie. Celem prezentacji było wykazanie różnicy w emisji pyłowej  przy s tosowaniu tych paliw.

więcej

Testy technologiczne instalacji do usuwania CO2 z gazów odlo towych w zakładach CIECH Soda Polska

Wiosną 2017 roku informowaliśmy Państwa o przeprowadzonych testach pilo towych w IChPW w ramach projektu badawczego OPTYSODA, realizowanego z partnerem przemysłowym firmą CIECH R&D. Zespół badawczy nie zwalnia tempa, Projekt osiąga kolejne kamienie milowe, a obecnie wkroczył w fazę testów przemysłowych. Badania prowadzone są na uruchomionej w czerwcu, instalacji do usuwania CO2 z gazów odlo towych, zlokalizowanej w zakładach CIECH Soda Polska w Inowrocławiu.

więcej