Administratorem danych jest Instytut Technologii Paliw i Energii z siedzibą w Zabrzu (41-803), przy ul. Zamkowej 1.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji konferencji oraz przesyłania informacji
o organizowanych konferencjach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.itpe.pl/polityka-prywatnosci/